Duben - červen 2015

 

          UKÁZKY      

   K činnosti našeho klubu, krom intenzivního trénování a závodění, neodmyslitelně patří veřejné prezentace cvičení na nejrůznějších akcích. Šikovné hopsající pejsky a jejich méně "motorné" až "nemotorné" paničky většina lidí ráda vidí a i my, coby "herci na scéně" , máme takovéto předváděčky v oblibě. V neposlední řadě pro svůj kolektiv stmelující efekt, dobrou náladu, pro úsměvy přihlížejících. Za chyby a odmítnutí zde nedostáváme "sprdunk" trenérky a ani nám nikdo nepřidělí trestné body za shozenou laťku, míjení tunelu či nedejbože pomalý čas. Místo nekompromisního hvizdu píšťakly, mluvícího jasně:" Tak to, kamarádko zkus příště, dnes ti to nevyšlo!", sklízíme jen upřímné plácání dlaní tzv. potlesk na otevřené scéně. Za všechny ostudné prohřešky sice naše agiliťácká čest trpí, diváci však s úsměvem ocení potleskem i toho nejvvíce kazícího pejska. Situace, kdy svéhlavé psisko začne na parkuru stávkovat, volit si jinou , vlastní, trasu, kdy odbíhá, hlasitě štěká, cosi fujtajblového požírá či  jednoduše na páníka prdí, takové má  agiliťácky negramotné publikum úplně nejraději. Proto zde mají velkou šanci bodovat  i naprostí závodní outsideři. Dokonce by se dalo říct, že mají i jistou výhodu před "mistry a šampiony". Ne, že  těm by  diváci nevěnovali potlesk a uznání, avšak svéhlavý, neposlušný Bobík si jejich srdce získá dokonale.

    Ukázky našeho klubu jsou v jistém směru tak trochu specifické. Máme totiž něco, co jinde nemají. Mou paní kolegyni. Svérázná  dáma důchodového věku patří již přes dvacet let k mým nejoblíbenějším lidičkám. Pro svou kapku prdlou povahu mi výborně "sedla k pleti" a zážitky, které jsme spolu za ta dlouhá léta prožily, by vydaly na na knihu (hotový bestseller).

     

 

     

 Svou urputností jsem se přičinila o to, aby i ona, stejně jako já, milovala psy a docílila tak toho, že snad hned první den, kdy odešla do zaslouženého důchodu, směřovala své kroky do psího útulku, aby si vybrala psího kamaráda. Od té doby se také datuje její aktivita na poli agilitním. Sotva se s vořeškou Adélkou naučily překonávat předepsané  překážky, začala se paní kolegyně ochotně účastnit všech předváděcích akcí. S Adélkou jsou zářným příkladem toho, že agility nemusí být sportem jen pro mladé, naopak, že kroužit parkurem mohou i senioři. 

      

     Předváděcí akce vyžadují jisté průvodní slovo. Moderátora, který by diváky poučil o tom, co vůbec agility je, kdo na place právě pobíhá, jakého má psa a zásluhy. Jedenkrát vzala do ruky mikrofon paní kolegyně a v tu chvíli odstartovala její hvězdná komentátorská kariéra. Co na tom, že pod její moderátorskou taktovkou dostáváme jiná, roztodivná, jména, získáváme velice jednoduše nezasloužené tituly, po boku nám běhají dosud neznámé psí rasy...Svérázný hlasový projev láká lidi z širokého okolí. Na závěr pak přidává paní kolegyně i svou ukázku běhu. Na parkur nastupuje s celou ozvučnou aparaturou za pasem a na palici. Vystoupení tímto graduje, zájem diváků stoupá. 

      Paní kolegyně rozhodně odmítá četné nabídky na komentování soukromých společenských akcí s argumentem, že je plně vytížena na mnoho let dopředu. Manažeři takovýchto kulturních akcí poté smutně klopí své palice a my, předvádějící se na place, zažíváme nepříjemné pocity, že jsme zváni jen jako jakýsi její doplněk. 

        Tak tedy "ukazovali jsme se" hned na několika akcích. Jedna z nejzdařilejších byla v centru rušné Poruby na oslavách 8. května a na Dni dětí v Brušperku. Do Poruby jsem vybrala k předvádění Cherry. Záměrně jsem ji chtěla vystavit zvýšenému mumraji, aby si zvykala. I když celou akci absolvovala s vytřeštěnýma očima  a polopřikrčeným krokem, v náročné zkoušce rozhodně obstála. Dokázala, že není zase takový poseroutka, co by z boje utíkal. 

     V Brušperku jsme se ukazovali tentokrát na oslavách Dne dětí už  po třetí. Vzala jsem Anninku. Přidělený plac pro parkur byl velmi nevalné úrovně. Vyprahlou jílovitou hlínu zpestřovaly vzácné ostrůvky řídkého travnatého porostu, ale také ostrovy tlející trávy (netuším, odkud se zde vzaly :-D). Ty při nášlapu tak krásně klouzaly a po dopadu nešťastníka moc hezky "čichově ocejchovaly". S Annie jsme rovněž předvedly pár triků. Tradičně největší úspěch sklidilo její závěrečné imaginární "odkrouhnutí" výstřelem z ještě imaginárnější zbraně v podobě mých ukazováčků. Komentátorka zakusila tvrdý moderátorský chlebíček problémy s ozvučením. To chvíli bylo, chvíli nebylo. Mikrofon si střídavě stavěl svou hlavu a odmítal přenášet vtipné kolegyniny gagy mezi pokojný brušperský lid. Přesto paní kolegyně hlasově ovládla celou předváděcí plochu. 

      

 Za půl hodiny jsme mohli sbalit fidlátka a zakončit vystoupení odměněním psisek jejich  vykoupáním v brušperské přehradě. To byla ta nejlepší tečka! Tak zase za rok!               

 

                                     ZA KULTUROU CESTOU NECESTOU

 

       

  Tentokrát začnu trochu zeširoka. Můj muž dostal před časem pozvánku na setkání abiturientů střední školy po mnoha letech. Připravoval se na něj zodpovědně, a to velmi. Zbrusu nový ohoz, návštěva holičství - kadeřnictví, sprcha toaletkou nevtíravé vůně jako "třešnička". Nepochybuji, že na své spolužáky, potažmo spolužačky, udělal požadovaný dojem udržovaného muže  skvělé kondice. Do třídy s tátou chodila má dávná kamarádka, svého času ta nejlepší - ALENA. Na základce jsme tvořily nerozlučnou dvojku a do širšího povědomí jsme se dostávaly svými pantomimickými vystoupeními a neúnavnou organizací všemožných zábavných akcí. Měly jsme spoustu společných, nezapomenutelných zážitků humorného ladění. Jednomu našemu společnému vystoupení vlastně vděčím za seznámení s mým mužem, jejím tehdejším spolužákem.

    Sraz abiturientů se toho dne protáhl dlouho do noci a táta se z něj vrátil v uspokojivém stavu. Mimo spoustu informací o spolužácích mi sdělil také, že v neděli má pro mě překvapení. Výlet s pejsky. Na otázku kam a za jakým cílem vydával jen velmi neurčité odpovědi a durdil se, když jsem s nevolí snášela pocit výletu do neznáma.  Až do neděle rána dokázal být tajemný, jako hrad v Karpatech. Chvíli před odjezdem už však nevydržel mé neustávající naléhání "kam?" a naštvaně vše vyklopil. "Jedeme na Hukvaldy,Alena tam na jakési soukromé akci hraje divadlo. Nejspíš půjde o hlavní roli. Jsme srdečně zváni." Tímto sdělením dostaly mé přípravy na výlet nový impuls, táta naopak zvadnul jako měsíc nezalitá fialka ztrátou onoho vyzrazeného motivačního prvku.

    

      V časovém předstihu jsme se vydali do nedalekých končin za kulturou. Táta jel dle instrukcí a psice se zájmem sledovaly okolí. Hodina začátku představení se blížila a zdálo se, že my se naopak  cíli vzdalujeme. Několik nesprávných odboček nás záhy dostalo do role zbloudilců. Konečně jsme našli sled orientačních bodů tak, jak byl tátovi nakukán. Do začátku představení zbývaly asi dvě minuty. Abychom se ujistili, že jedeme správně, zastavili jsme u asi osmiletého klučiny na bicyklu a s úsměvem se dožadovali potvrzení správnosti naší započaté cesty. Chlapec však zavrtěl odmítavě hlavou a máchl rukou směrem, odkud jsme právě přijížděli. Máme se vrátit a vydat se cestou jinou. Později jsem se nemohla nezamyslet nad tím, zda na první pohled nevyzařuji jakési znamení, že mým pracovním údělem je cepovat nebohé děti a klučina nezneužil jen možnosti pomstít se pedagogům jako takovým :-D. 

     Divadelní kus již pravděpodobně začal. Rozhrnuje se imaginární opona a na scénu vcházejí aktéři divadelní hry, mezi nimi i Alena.  My stále ještě ani "u šaten" :-(. Pod kopcem jsme zaparkovali vůz a vydali se po svých. V zahrádce blízkého domu jsme zahlédli postaršího muže. Otázku "kudy kam?" jsme museli zopakovat třikrát. Devastace sluchového orgánu v jeho požehnaném věku zřejmě dosáhla jisté omezující hranice. Konečně zareagoval. Neochotně nás poslal opět úplně jiným směrem - cestou kolem řeky. Když jsme ušli asi 200 metrů a nic podobného divadlu (to mělo být situováno v místním již nefachčícím kamenolomu) nikde, zastavili jsme kolemjdoucí dámu a žádali upřesnění cesty. Ta se mile usmála a sdělila nám, že jdeme naprosto blbě. Ideálně bychom se měli vrátit, ale když jsme začali nervózně pokukovat po hodinkách, spiklenecky na nás mrkla se slovy, že nám poradí zkratku.

    Na prknech hukvaldského "divadla" se v této chvíli už docela jistě rýsovala zápletka a my si zaplétali nohy na zkratce. Ta vedla lesem do kopce, kolem pole, loukou...Po dalších aspoň 300 metrech z nás lil pot, ruce jsme měli jak lidoopi vytahané od chvátajících psisek, před sebou strmější stoupání, ale co bychom pro setkání s kamarádkou po letech neudělali. Vytrvale jsme hledali orientační body a statečně bojovali s posledními zbytky sil. Když však cesty začaly doznávat jisté rozpolecenosti, byli jsme opět evidentně, slušně řečeno, v koncích. Psí jazyky nám umetaly prašnou cestu, slunce pálilo do zad a v dálce se z oblaku prachu vyloupla postava běžkyně se sluchátky na uších. Zahájila jsem divokou gestikulaci, abych se dopídila dalších informací. Běžkyně pozastavila, nervózně běžíc  na místě a vyslechla náš dotaz. Řekla, že se máme dát zase kapku jiným směrem, načež jsem nabyla dojmu, že se na nás místní lidé smluvili a záměrně nás posílají "od čerta k ďáblu", což byla samozřejmě fabulace paranoidní, leč pramenící ze zoufalého a marného hledání.  Běžkyně, zřejmě mírně namíchnutá za to, že musela přerušit svůj jogging, ledabyle máchla rukou směrem, kde se tyčil další kopec a skoro bych čekala dodatek "za devatero kopci...za devatero lesy...", pak rychle nasadila zpět sluchátka na uši a svižným tempem zmizela v prachu cesty. 

   

   

     Táta pomalu začínal ztrácet odhodlání. Když jsem ho nakonec přece jen vyhecovala slovy, že jde jistě o cílovou rovinku a že "děkovačku hercům" ještě jistě stihneme, provázel své rychlé kroky do strmého stoupáku alespoň peprným klením, kteréžto jsem se jako pedagog profesionální deformací stižen, snažila pouštět jedním uchem tam a druhým ihned ven. Kdybych v této vypjaté chvíli spustila přednášku o tom, že Mirda Dušínů - to byl borec, co nikdy v životě neřekl sprosté slovo, mohla mi také docela pravděpodobně přistát na palici nějaká blíže nespecifikovaná přírodnina nebo bych mohla býti zlikvidována jiným, zaručeně trýznivým způsobem.

   

      Annie a Cherry šly příkladem. Úctyhodně táhly své zmordované páníky každým směrem, který byl vytýčen. Ušli jsme dalších několik set metrů a před námi se vyrýsoval další kopec. To už jsme začínali podezírat Alenu (a místní lid hukvadlský včetně chatařů a chalupářů) z nějaké nemístné kulišárny.  Namísto kulturního zážitku z divadelního spektáklu jsme absolvovali horolezecký výstup na Kilimanžáro. V této chvíli už však tátovi došla zásoba neslušných výrazů, tím pádem jako by se mu zadřel motor a on se velmi rozhodně zastavil. "Dál nejdu", sdělil mi nekompromisně. Představa pugétů, létajících vzduchem a přistávajících u nohou herecky excelující Aleny jako výraz obdivu a uznání za odvedený dramatický výkon, se mi pomalu rozplýval. Ani tento okamžik tedy neuvidím. Realisticky jsem byla nucela uznat, že se kdesi stala chyba a tak dnes kultura nebude. To si holky oddechly, když namísto tichého sezení v přírodním hledišti (o tichosti Annie by se dalo předem úspěšně pochybovat) mohly nakonec řádit v říčce pod splavem. My jsme koneckonců také nepřišli zkrátka, když jsme tak krásný skoro letní, slunečný den mohli prožít obklopeni přírodou a jako "třešničku na dortu" si vychutnat výtečnou orosenou desítku v přírodním hukvaldském posezení. Na další představení tohoto typu však už jedině s navigací!

   

                                    

 

                                      SPORTOVKYNĚ A UMĚLKYNĚ

 

   Když jsem se před časem přihlásila na trénink dogdancingu, bylo to, upřímně řečeno, z hecu. Veronika (pravidelným čtenářům mých stránek známá to osůbka) vyslala totiž na fb signály v podobě přihlášky na trénink. Kolonka " Napište všechna vaše přání" mě patřičně inspirovala, já se krásně "rozesnila" a psala: " Cesta kolem světa, osobní sluha, auto s řidičem...",přání však neznala mezí a tak jsem psala neskromně dál a dál: " Ať mě děti nezlobí, ať běhám rychleji, ať..." Dobře jsem se u toho bavila a doufala v totéž na opačné straně, tedy u "trenérky". Přiblížil se termín přihlášeného tréninku a já byla Verčou kontaktována. Přihláška potvrzena a prý ať jen zkusím nepřijít. Za zrušení tréninku visí ve vzduchu vysoká pokuta, výzva k soudnímu jednání a v konečné fázi snad i nekompromisní poprava absentujícího nešťastníka. Nezbývalo tedy než sbalit fidlátka, nic netušící Cherry, a na inkriminovaný trénink vyrazit. 

     

        Cherry se tvářila maličko nedůvěřivě, když jsme vstoupily na opocený pozemek, zvlášť když  byla radostně uvítána energickou nosatou Hopsinkou. Důrazně se ohradila hlubokým hrdelním zavrčením a "přilepila se" mi k noze.  

     

       Zatancovat jsme si přišly celkem tři týmy. Verča narafičila do rohu tréninkového placu magnetofon (made in China :-D), z něhož se linula hudba a my byli jeden po druhém zváni na travnatý taneční parket. Cherry, coby začínající tanečnice, neoplývala ještě dostatečně těmi správnými tanečními návyky. Držení těla a nášlap přes špičku  činil značné problémy. Vše jsem se snažila zachraňovat jako druhý člen týmu rozpomenutím se na svá dávná mladá léta zasvěcená tanečnímu drilu. Chodila jsem jako bych právě spolkla pravítko a našlapovala jak nejlépe jsem uměla, leč ani toto z nás ještě dostatečné "hvězdy" neudělalo :-). Na pořadu tréninku  byl umělecký taneční slalom mezi nohama, efektní couvání v rytmu "cha-chi" a grandiózní přeskakování na zemi se válící paničky. Prostě program jedna báseň.

      

     Slalom jsme začaly z "osmiček". Cherry se ochotně proplétala mezi mými haksnami, hbitě pronásledovala mou ruku s pamlskem všude, kam jsem ji vedla. Cherry tedy super, jen já byla přísně napomenuta za příliš živý (rozuměj divoký, roztěkaný, jednoduše "blbý") projev. Prý je třeba jej jaksi zklidnit. V tanečním jazyce tedy  přepnout z "latiny" na "standart". Právě toto byl pro mě  snad největší problém. Latinu totiž miluji.

    Pak přišlo na řadu couvání. Bylo mi hned jasné, že je na tom Cherry podobně jako já, když musím nacouvat do řady vozidel. Najíždím všelijak, jen ne rovně. Také Cherry svým rozložitým pozadím couvá do všech světových stran, jen ne přímo. Jistým řešením se ukazuje postavení uličky z dlouhých dřevěných lavic. Do úzkého prostoru bázlivá Cherry zprvu vchází jen velmi neochotně. Tu a tam z ní vyskočí, ale nakonec překonává nedůvěru a v uličce se začíná pohybovat celkem suverénně. Jen když má couvat, zakloní palici a sedne si. Stojí mě to další tuny pamlsků, než se nám podaří první nesmělé "zpátečnické" krůčky.

   Přeskakování na zemi se vyvalující paničky vidí Cherry jako ohromnou legraci. Projít se jí po břichu nebo hlavě skýtá bezva zábavu. Panička legračně brblá. Teprve když mi trenérka  začne nad tělem mávat tyčkou ze skokovky, pochopí Cherry, že překážku v podobě paniččina těla, má překonat "přeskokem" nikoliv "přelezem". Skoky však fláká, posedlá jedinou myšlenkou, dobýt se do paniččiny zavřené ruky, v níž voní dobré pamlsky. Nechápe, proč má hned zase skákat na druhou stranu, když evidentně ještě nevyžrala vše.

  A tak tancujeme a tancujeme...Ke "sportovkyni" Annie se teď pomalu rodí "taneční umělkyně" Cherry a z nás začíná být opravdu silná "sportovně-umělecká" grupa. Slunce příjemně hřeje a já vůbec nelituji, že jsem na tento trénink přišla, i když (co si budeme povídat...) po avízovaných splněných přáních ani stopy...:-(.

      

                                  Výkonný magnetofon "made in China"

 
 
 
BEZVA VÍKEND PLNÝ PŘEKÁŽEK
 

 Pracovní povinnosti mě nekompromisně odvelely na týdenní pobyt mimo domov. V kouzelné náruči valašské přírody jsem 5 dní usilovně pracovala na utahání svých školních dětí, aby večer padly únavou jako podťaté. V soukromí svého pokoje jsem pak tiše vzpomínala na svá opuštěná psiska a pravda, tu a tam se vzpomínka zatoulala i k rodinným příslušníkům :-D.

  

  

    Dle pravidelných zpráv z domova si snad v prvních dnech psiska užívala klidu. S tlapkami složenými za hlavou si všechny tři psice svorně vyvalovaly šunky, večer se přesunuly k své plné misce, tu vypucovaly a jaly se dále lenošit. Táta byl pracovně zaneprázdněn a tak byly holky 5 dní jako v Alcatrazu. Už od středy mi bylo tátou zdůrazňováno, jak jsou holky z mé nepřítomnosti smutné, což jsem brala s jistou rezervou, zda ona skleslost se neprohlubuje spíše přímo úměrně s mým blížícím se návratem. Radost z pátečního shledání však zdála se nefalšovaná. Annie zřejmě ve chvíli radosti ještě netušila, že její týdenní nečinnost bude vykoupena celovíkendovou tvrdou dřinou. 

    Sobota naznačovala už od rána, že je vhodná spíše pro pobyt u vody, či  nečinné posedávání na sluníčku s osvěžujícím drinkem v ruce než pro intenzivní pohybovou aktivitu. Rtuť teploměru šplhala už od rána do vyšších teplotních sfér a nám právě začínal intenzivní trénink s Martinou Vaškebovou v Brně. Společnost mi dělala krom Annie i Eliška a Danča se všemi svými psími svěřenci.

    

   Koncepce tréninku od kratších sekvencí po odpolední parkur mi přišla velmi šťastná. Byli jsme zdánlivě neustále "na place", přičemž psi měli i dost odpočinku a v polední pauze se dokonce mohli osvěžit v blízké Svitavě.  Na luxusně rovném povrchu se běhalo skvěle. Nohy, zvyklé na výmolovitý terén domovského cvičáku, si jen lebedily, o psích tlapkách nemluvě. Přesto v jedné chvíli si Annie řekla, že už by to mohlo stačit a předvedla uprostřed nadějně rozběhnutého parkuru hereckou etudu na téma "tady někdo něco ztratil, musím to najít stůj co stůj". S čumoněm u země kroužila prostorem mezi překážkami naprosto nedbaje paniččina rozzlobeného výrazu. Naštěstí jsem na tato Andulčina zpestření zvyklá a beru je s humorem. Ann je zase asi natolik vstřícná, že se mi mého oblíbeného humoru snaží  dopřát maximálně.

  

    Unavena po hodinách běhání jsem namísto pohodlného místa spolujezdce zaujala prostor za volantem. Vyčerpání mých spolucvičitelek dosáhlo takového stupně, že se rozhodly zahazardovat se svými mladými životy a svěřily mamá důležitou funkci řidiče z Brna až domů. Přežily jsme :-).

VIDEO z brněnského běhání  ZDE

    Neděli jsem si původně vyhrazovala k odpočinku a malé "masáži" týden zanedbávané domácnosti. Když mne však v pátek přivítal dceřinýma  rukama uklizený byt, nelitovala jsem, že jsem se nakonec rozhodla jinak a přihlásila se s Annie na dvojzkoušky do Třebovic. V sympatickém prostředí třebovického cvičáku jsem strávila s Ann půl dne. Sobotní celodenní hopsání se projevilo ve zpomalení mé bláznivky, leč bláznivé nápady sobotním agilitěním z  palice  nevyhnala. Na mysli mám uvítací ceremoniál s paní rozhodčí na parkuru. Annie se rozhodla stát průkopnicí psího slušného chování v agility. Její psí instinkt střihnutý životem s učitelkou ji zavelel slušně posuzovatele svých běhů pozdravit jemným výskokem na  stehna. Ať rozhodčí ví, s kým má tu čest. Že to není jen tak nějaký čokl hej nebo počkej, ale australská kelpie vybraných mravů. 

VIDEO z třebovických dvojzkoušek včetně Andulčina pozdravu  ZDE

  S průkopnickým chováním začala Annie už dříve. A nejde jen o pozdravy. Když jsem onehdy dezorientována shodila na parkuru skokovou překážku a ta se vlivem srážky poškodila natolik, že musela být vyměněna za novou, Annie mi můj prohřešek neváhala jít okamžitě žehlit u paní rozhodčí. Tolik  se obávala, že nám za to zakáží závodit, že na paní rozhodčí vyskočila "omluvně" hned několikrát. "Nezlobte se, paní rozhodčí, panička je sice tak trochu nemehlo, ale ona už to víckrát neudělá, slibuji."

  Třebovický pozdrav nám přinesl místo plusových bodů nepochopitelné "odmítnutí", ale i přesto jsme z akce odjížděly spokojené. Oba parkury jsme totiž zdolaly bez diskvalifikace. 

 Až Annie skončí svou závodní kariéru, může začít pořádat pro své kolegy  kurzy slušného psího chování :-)

 
JAK TO BYLO U "FRANCOUZŮ" ELIŠKY A VOJTY
 

          

      Před francouzským dostaveníčkem jsem zjistila, že pro naše děti platíme za naprosté suchary. Nepopírám jisté opotřebení organismu a sníženou chuť k ponocování a paření do časných ranních hodin, ale ještě jsou dny, kdy vlivem příjemných okolností a příznivého duševního i fyzického rozpoložení jsem ochotna a schopna vyvinout jistý mladický elán a zavzpomínat na staré dobré časy studentského flámování. Eliška s Vojtou totiž opět mínili trumfovat  a tak nám bylo naznačeno, že den bude tentokráte sakra dlouhý, neboť o zábavu bude postaráno až do rána. Musím uznat, že opravdu bylo...

   K několika drobnostem, které obvykle na akci tohoto druhu bereme, muselo být věcí notně přidáno. V neposlední řadě také zvířectvo s klecí a proviantem, spací ohoz (ten, jak hostitelé doufali, neměl být tentokrát vůbec použit), čisté fusakle, zubní kartáček a dentální nit, nezbytný foťák a samozřejmě dobrá nálada. K mlaďochům jsme odjížděli s chutí na avízované menu, jehož rozluštění (bylo stylově francouzsky) nás stálo zhruba půl hodiny konverzace s Google překladačem. A tak jsme se mohli těšit na oblíbené sýrové fondue, kachní prsa na medu a také jablečný koláč "naopak". Vyplatilo se snídani tentokrát odbýt a připravit chuťové buňky na lákavý francouzský jídelníček. 

      

    U mlaďochů bylo už vše připraveno. Naše setkání bylo zahájeno bouchnutím zaručeně pravého francouzského "šampáňa" , kterým jsme si připili na zdar naší rodinné sešlosti. Eliška a Vojta kmitali prostory ve vyhraných putovních zástěrách, my seděli v obýváku usrkávali osvěžující nápoje a uzobávali výborné slané dobroty, jen psiska smutně pokukovala...žádné psí pamlsky...jedinou "kostí" byla fešná šansoniérka na televizní obrazovce, pějící, jak jinak, než francouzské, písně. 

                

  Oběd se hostitelům opravdu povedl. Zahájení v podobě sýrového fondue  jsme se snažili nepřepísknout, neboť následovaly další vydatné chody. Cibulačka se zapečenou sýrovou krustou by svou hustotou vydala na samostatné jídlo a to byl teprve start :-). Hlavní chod - kachní prsa na medu s brambory - nás všechny naplnil až "po okraj". Chvíli jsme konverzovali a jen co najezení trochu ustoupilo, vyrazili jsme ven za zábavou. 

 

   Petangue je hra,  kterou jsem znala dosud jen z filmu Jsem nesmělý a léčím se, s mým oblíbeným Pierrem Richardem v hlavní roli. Ten zde silou pohledu dokázal vyvést soupeře dokonale z rovnováhy, což se ovšem o mém pohledu, upřeném na zrovna hrající soupeře, říci nedalo. V přesnosti hodů jsme na tom ale s tátou nebyli zase tak špatně a dokonce jsme v jednom kole zažili i opojný pocit vízězství. Každopádně hra zaujala natolik, že ji hodlám v dohledné době pořídit coby rodinnou zábavu k letním grilovačkám. 

  

   Eliščin jablečný koláč "naopak" mě překvapil už tím, že ho vytvořila Eliška, která totiž doma až dosud svůj "pekařský um" pečlivě tajila. Jen jednou jej projevila. To když mi spolu se sestrou Evkou asi v 10 letech pekly dort. Sice nebyl k jídlu, zato pocta to pro mě byla převeliká a dodnes mám z jejich nápadu nostalgickou radost :-). Tento dezert byl ovšem jedna báseň. 

  Odpoledne jsme strávili zábavnou postřehovou hrou Dobble. Ověřila jsem si, že s mým postřehem to není růžové, přesto jsem byla schopná a ochotná hrát hru až do úplného zblbnutí...co kdyby se ten můj postřeh přece jen znenadání vzbudil? Nebýt vyzvání přesunout se za další zábavou, snad bych ten skvělý "Dobble" hrála ještě teď :-).

       

 Zábava měla pokračovat o několik ulic dále. Tam, na velkém prostranství v blízkosti bystřické školy (místo zvoleno zřejmě na mou počest) uspořádal pro nás Vojta s Eliškou Májovou veselici :-D. Naši šestičlennou společnost doplňovala Vojtova mamá a teta, ty se hned za prvním stánkem s medovinou proměnily na Alenku a Janu. Medovina je nápoj lahodný, rozléval mi příjemné teplo po těle a my se brzy přesunuli na betonový parket pod hvězdnou oblohou, kde jsme v rytmu "vypalovaček" všech možných časových období křepčili až do noci. Komínek z plastových kalíšků po vyžahlých medoviněách nadějně rostl do nebes a nálada měla stále vzestupnou tendenci. Ve chvíli, kdy kulminovala, nějaká rozumná duše prozřetelně "zatroubila na ústup".

    Psice nás, flamendry, radostně přivítaly a v jejich vítacím rituálu nebyl ani náznak výčitky za pozdní příchod. Asi tušily, že jistý "trest" za ponocování se dostaví principem přirozených následků. A dostavil. Celou neděli jsem zpytovala svědomí a se svou bolavou palicí přemýšlela, zda na tento typ zábavy už opravdu nejsem "za zenitem".

 

 
DEN JEDNA BÁSEŇ
 
08.05.2015 08:45

     Co je "Den Blbec" asi každý zná, jak ale nazvat ekvivalent právě opačného charakteru, toť otázka. Pravda, většina lidí má obecnou tendenci vyžívat se v negativech a snad proto se k dnům plným pohody chováme tak trochu macešsky a nedáme jim žádné vznešené pojmenování. Vystačíme s prostým "fajn" či "prima" den. Moje prožitá neděle však zaslouží víc. Nazvala bych ji přímo dnem "eňo ňuňo" nebo dnem  "jedna báseň". Každopádně takových jen víc.

       Když jsem se v daleké minulosti přihlašovala na závody v Horní Suché, byla jsem přesvědčena, že si je užiji ve společnosti svých dcer, s nimiž do místa závodů i dojedu. Po "diskotéce" na trojzkouškách v Suchdolu jsem cítila příležitost napravit si trochu již dlouho pošramocenou reputaci nedoběhnutých či poplantaných běhů. Závody se přiblížily a já mezi přihlášenými marně hledala jméno mé mladší dcery. Ta, jak jsem posléze zjistila, dala před závody nepochopitelně přednost šprtání na státnice . Eliška sice na startovní listině figurovala hned několikrát, ale hodlala na místo dojet ze svého bydliště, nikoliv z Vřesiny. Obava, že se nebudu mít komu naládovat do fára, se naplnila. Byla jsem nucena setřást z mého řidičského oprávnění vysokou vrstvu prachu a usednout za volant. 

     V den závodů jsem nevyužila možnost vyhrabat se z postele v hodinu, která se na neděli patří, protože jsem se rozhodla dát si výrazného "fóra". Vystartovala jsem o dvě a půl hodiny dřív než bylo nutné, což jsem si okamžitě pádně zdůvodnila hned několikerým vysvětlením. V případě bloudění budu mít časoprostor na včasné domanévrování do cíle, v případě defektu či jiné závady budu mít dostatek času na opravu (samozřejmě uloveným kolemjedoucím řidičem :-D), v případě, že závada bude se jevit jako neopravitelná, stihnu dokonce i došlapat do místa závodů "pěškobusem", pokud snad nenastane ani jedna z variant tohoto hororového scénáře, budu mít možnost stát se kameramanem pro Elišku, případně další kolegyně, lačnící zvěčnit své výkony k pozdějším studijním účelům (příčiny nezdarů či zdarů pohybem psovoda na parkuru). Užiji si prostě pohodově všechny jedničkové běhy.

    Než jsem vyjela, zaznamenala jsem Andulčin hloubavý pohled. Žadonila jím o životní připojištění, leč s odkazem na ceny granulí, startovného a pohonných hmot tento požadavek neprošel. Musela se spokojit s ujištěním, že pojedu bezpečně. Cesta ubíhala dobře až do té doby, než v autě něco sotva slyšitelně hrklo. Následující minuty jsem prožila v nejistotě a obavách. Co když praskla nějaká důležitá součástka a auto znenadání zastaví, odmítaje jet dále? Co když se utrhla nějaká  hadička a z auta vytékají na silnici pro jízdu důležité tekutiny ...až dojdou, nastane závěr shodný s přechozí eventualitou? Pátravě jsem začala pečlivě pozorovat všechna ta heblata na přístrojové desce. Všechny kontrolky, které na mě barevně pomrkávaly, měly svého logického odůvodnění až se však zrak zastavil u kulatého ukazatele "čehosi". Číst tento  termín můj velmi dávný (z minulého století) učitel autoškoly, zřejmě by se nyní ustaraně chytal za palici zrovna tak, jak to činím mnohdy já u neznalosti mých žáků. Ukazatel totiž povážlivě třepotal ručičkou a ta měla tendenci vychylovat se víc a více směrem k vyšším hodnotám. Vize čadícího auta zavedla mé myšlenky směrem k úvahám, kde najdu výstražný trojúhelník, kam sáhnout pro reflexní vestu a hlavně co si v takové situaci počít?

    Mezitím však auto stále spokojeně jelo, okolní řidiči na mě neblikali ani jinak nesignalizovali, že by s autem bylo něco v nepořádku. Pokud něco přece jen signalizovali, bylo to možná občas nějaké to ťukání na čelo, které však bylo výhradně na adresu mé jízdy a v překladu znamenalo:"No jo, ženská!" Konečně jsem se přiblížila k Havířovu. Co já se tam najezdila v době svých středoškolských studií...Kdybych tehdy jen tušila, že tady po nějakých 35ti letech pojedu v roli řidiče, už tehdy bych si ubíhajících kilometrů lépe všímala. Kruhový objezd se spoustou pruhů prověřil mou inteligenci. Naštěstí jsem pruh zvolila správně a tak mě čekala už jen rovná cesta až na místo. Závěrečná orientace byla podle pajzlu, za nímž jsem měla zabočit na úzkou cestu vlevo. Podařilo se mi to na podruhé. Předtím jsem musela učinit otáčecí manévr, neboť prve jsem cestu přehlédla. Musím neskromně konstatovat, že otáčení mi jde skvěle :-D.

    Když mě viděli přijíždět Nauráci, mávali, jako kdyby bylo května prvního, nikoliv třetího. Evidentně moc nevěřili, že přece jen dojedu. První obávaný úsek dne byl tedy šťastně za mnou a já se mohla začít plně soustředit na ten druhý - zkoušky.

     V družné debatě s kolegyněmi z našeho klubu jsme sledovaly záludnosti jedničkových parkurů i to, jak se s nimi závodníci více či méně popasují. Fandily jsme, natáčely, přikusovaly sladkou snídani, to vše v pohodlí útulného stanu Elišky Vernerindy. Čas rychle plynul, běhy pěkně "odsejpaly" až se přiblížily dvojky. Annie byla v dobrém rozmaru. Přežila mou jízdu a velká plocha cvičiště ji umožnila potřebné proběhání před startem. Panička navíc třímala v ruce voňavého buřta, takže se vyplatilo pořádně se soustředit a dělat, co panička říká. 

     Na první zkoušku jsme nastoupily uvolněněné a klidné. Běhavý parkur pana rozhodčího Pupíka zvládla Annie bravurně až na jednu shozenou laťku. Přesto výkon stačil na hezké třetí místo a výbornou. Druhý parkur vypadal hezky a i na něj jsme nastupovaly v odhodlání se s ním porvat co to dá. První odfláknutou zónu jsem ale už nemohla nechat jen tak a Annie jsem vrátila. Moc dobře, holka, pochopila, proč se neběží dál, nýbrž se vrací zpátky. Všechny další zóny pak vypracovala alla Hujer, ale bohužel ani tyto hujerské zóny nezměnily nic na tom, že zkouška byla odměněna zkříženými pažemi na hrudi pana rozhodčího.

 Když k mé spokojenosti s Annie přidám ještě absolutní spokojenost s výkonem Elišky a její tryskomyšky Jive, mohu hodnotit závody velmi kladně. K celkové pohodičce přispěla skvělá společnost všech pejskařů okolo, slunečné počasí a koneckonců i má úspěšná cesta  domů. Bez nehody a  bez pokuty :-)

Večer se mi dobře usínalo, protože jsem prožila úžasný den. Díky!

Video z Horní Suché  ZDE

Video z trojzkouškové "diskotéky" v Suchdolu ZDE

 

 

PROSTÍRÁME MEZINÁRODNĚ

18.04.2015 15:22

      Kde jinde schází se rodina se všemi svými členy než u žranice. Jelikož se počet narozenin a nejrůznějších svátků, které oslavujeme bohatou tabulí, zdál naší žroutské familii povážlivě nízký, filištínsky jsme si přidali další. Nazvali jsme jej PROSTŘENO a povýšili jej na soutěžení. K požírání přidali jsme i stránku zábavní, abychom měli záruku, že na sebe nebudeme jen tak zbůhdarma civět a nezáživně klábosit na suchá společensky-konverzační témata. Místo toho vrháme šipkami (může se v životě hodit, zvláště po více než třicetiletém soužití s jednou osobou oceňujeme s tátou trénink v tomto směru den ode dne víc a více :-D ), sjíždíme bobovou dráhu, šťoucháme tágem do barevných kulečníkových koulí nebo se snažíme trumfnout soupeře v různých logických nebo šikovnostních disciplínách. Dozvuky dlouhých večírků ( většinou i rán, protože mladá krev ještě snese i takovou svinskou zátěž a je schopna bavit se a prolévat hrdlo až do ranního kuropění, kdy my staroušci už vstáváme k snídani) pak přicházejí v podobě bolehlavů, ale také příjemných společných vzpomínek. A tak se vlastně stále něco děje. 

     Aby nebyla soutěž stereotypní, obohatili jsme  třetí ročník o nový prvek. Večery jsme tentokrát zaměřili tematicky na  národní kuchyně. Rozlosováním tak získali Evka s Kubou úkol pohostit nás v duchu mexických specialit, Eliška s Vojtou si vybrali Francii a vřesinské hody pak měly nést nádech vietnamského menu. 

  Začátkem dubna nás tedy přivítalo Maxiko v podání Evky a Kuby. Pestře vyšívané tuniky jsme po sebepečlivější pátrací akci ve skříních neobjevili a  také na palici vyštrachali bychom maximálně nějakou tu kšiltovku s reklamou názvu psích granulí nebo ochechlaného kulicha. Zdobené široké sombréro - světě, div se,- ani jedno. Snad jedině poněkud tmavší odstín make-upu zachraňoval stylově šmrnc nás, coby návštěvníků mexické párty.

                     

   Před přípitkem na zahájení mezinárodní gastronomické akce posypali nám hostitelé hřbety rukou skořicí a strčili nám pod nos měsíčky pomeranče. Aperitiv v podobě tequily jsem pila prvně v životě a vůbec toto pití Mexičanům nezávidím. Zřejmě ještě neochutnali naši ryze českou slivovici, neboť kam se na ni slavná tequila i s celým tím olizovacím a zajídacím obřadem hrabe...? Tento večer jsem se dobrovolně pasovala do role řidiče, takže když jsem po první tequilové půlce musela s pitím skončit, ani mne to nemrzelo.

 

  Předkrm s typickými fazolemi a  horou konzervované zeleniny patřil k tomu nejlepšímu, co nám mexická kuchyně Evky a Kuby nabídla. Rovněž polévka mírně pálivého charakteru byla pro mou "plechovou hubu", jak říká táta, to pravé ořechové. Co mi na mexickém jídelníčku nechutnalo, byla tortillová placka a křupání "nachos". Ale jak se říká...jiný kraj - jiný mrav :-).

  

  

     Zábava nenesla mexické prvky, nicméně splnila svůj účel. Jako obvykle se soutěžilo. Po dvojicích jsme s pomerančem mezi čely museli společnými silami zavázat tkaničku boty s použitím každý jedné ruky a v co nejkratším časovém intervalu. Porazili jsme s tátou mlaďochy a vítězným tažením jsme pokračovali i v soutěži "Poznej, co jíš", kdy jsme rozpoznali více ingrediencí než Eliška s Vojtou. Dokonce i v soutěži hodu tenisovým míčkem do sombréra jsme díky hlavně tátově "mušce" stanuli na stupínku nejvyšším. 

  

  

 

  Večer jsme zakončili brzy, mlaďoši pak pokračovali v "pařbě" a já už si v hlavě sumírovala, čím překvapím hosty  příští týden na dni vietnamské kuchyně.

                      

  Jsem zastáncem názoru, že na každou akci je třeba pečlivě se připravit, i když připouštím možnost, že někdy nepřipravená akce může kvalitou  tu připravenou převýšit. Den vietnamské kuchyně však nemohl být ponechán náhodě, zvláště jde-li o soutěž s hodnotnými cenami :-).

    Po celý týden zahlcovala jsem Google-vyhledávač hesly vztahujícími se k tomuto šikmookému asijskému národu a pídila se po všech detailech gastronomického charakteru. Ke konzultaci jsem se objednala k mé bývalé žákyni se šikmýma očima, která však jediné, co má s Vietnamem společné, jsou právě tyto. Jinak Češka jako poleno. Přesto mi několika radami přispěla a tak jsem na Googlu mohla pátrat přesněji.

           

    Moje obavy z toho, že mi net vychrlí přehršel tradičních vietnamských receptů a já si při své nerozhodnosti budu lámat hlavu, abych vybrala ten NEJ, ukázaly se zbytečné. Z veškerého klikání mi vykrystalizovaly v podstatě tři a ty jsem použila jako menu. 

     Jelikož mi v minulém kole bylo vytknuto, že jsem nemyslela na Elišku bezmasou variací daného papu, zvolila jsem tentokrát na oplátku předkrm  diskriminující "masožravce". Ne jídelním lístku se v předkrmu objevilo Tofu s typickou vietnamskou omáčkou Mam (jako od maminky). Dalším chodem byla tradiční vietnamská polévka Pho, následována jarními rýžovými závitky. Problém nastal u dezertu. Ten jsem prostě neobjevila. Vietnamka Petra také marně zpovídala svou krajanskou komunitu. Sladkosti do vietnamského jídelníčku prostě moc nepatří. 

    Sepsala jsem si tedy všechny potřebné ingredience (seznam dlouhý asi 30 cm psáno středně hustě) a vyhledala na netu blízký obchod s asijskými potravinami. S tátou jsme nejdříve neprozřetelně zajeli do Makra, kde mi došlo, že kupovat pětilitrové láhve rybí omáčky a tříkilové gigantické balení nudlí nebo koření bude asi zbytečné, leda bychom pozvali celou Vřesinu :-) Přece jen jsme však do košíku hodili stokusové balení vitnamského příboru, tedy dřevěných hůlek. Co kdyby jinde nebylo? 

   Druhé kolo nákupu se tedy odehrálo ve speciální asijské prodejně. Natrefili jsme zde na ochotnou Vietnamku (s velmi dobrá čeština), kterou náš zájem o množství a rozmanitost potravin zaujal. Odborně s námi prokonzultovala můj dlouhý "Schindlerův" seznam a poté jsem si mohla být jistá, že si v obrovské kabele odnášíme to zaručeně pravé zboží. Co na tom, že oproti původnímu seznamu jsme měli nakoupeno potravin daleko více - speciální, zaručeně nepostradatelné vietnamské omáčky, tři druhy rýžových nudlí (každé jsou určeny na jiný účel, bylo by barbarství je pomotat nebo nahradit jen jediným druhem), rýžové Saké i pravý vietnamský kávový překapávač. Po našem nákupu mohla ochotná Vietnamka pro tento den zavřít krám a hodit nohy na stůl. Měla vyděláno.

    Pátek patřil už jen doplnění zásob o čerstvou zeleninu a ovoce a mohla jsem pomocí Googlu - překladače sestavit vietnamské menu a poslat je dětičkám, aby se na kameru vyjádřily :-). Poté jsem zůstala u počítače a snažila se vstřebat poslední rady a fígle z instruktážních videí. Konečně jsem se cítila připravena.

    Den D začal časně. Před šestou už bytem vonělo koření a na sporáku bublala polévka. Podle receptu měla totiž před naservírováním projít 6ti až 12ti hodinovým varem. Byť jsem zachovala jen spodní časovou hranici, i tak jsem nabyla dojmu, že ve Vietnamu patří k nejvíce prosperujícím odvětvím plynárny a elektrárny. Vždyť vaří - li ve Vietnamu tuto tradiční polévku v restauracích, kantýnách i doma, měřidla plynoměrů a elektroměrů točí se zběsile jako o pouti. Možná proto jsou Vietnamci zvyklí údajně na jediný chod. Většinou právě tuto polévku. 

   

   

    Další části menu už nebyly časově náročné. Připravila jsem si omáčku Mam, nakrájela tofu na kostičky, orestovala v horkém oleji na pánvi a to byl celý předkrm. Závitky v rýžovém papíru jsem vyzkoušela už raději v pátek, takže v sobotu jsem je připravovala suverénně jako rozená vietnamská kuchařka.

    Prostřeli jsme s tátou stůl a sotva jsme uslyšeli přicházet mlaďochy, pustili jsme tóny vietnamských romantických melodií, abychom získali nějaké plusové body hned ze startu. Nevím, zda se nám to podařilo, ale pokud se týkalo jídla, myslím, že vietnamská kuchyně hostům lahodila a to přestože dezert byl vietnamský pouze tím, že do ryze českého ovoce se šlehačkou byla zapíchnuta malá vietnamská vlaječka. 

   

    K zábavě nám posloužily nadbytky dřevěných hůlek. Soutěž měla prokázat, která dvojice je nápaditější a preciznější v jejich využití. Následovala disciplína na čas - přenášení rýže pomocí hůlek z jednoho stanoviště na druhé. V obou těchto disciplínách byli o fousek lepší Eliška s Vojtou, třetí soutěž - kvíz o Vietnamu zase naopak vyhrála Evka s Kubou. Vítězství však nebylo to hlavní, oč na této akci šlo.

       

       

Agility pro morčata...evidentní vliv Elči :-D

   

    Konečné pobavení už nemělo s Vietnamem pranic společného. Posilněni první letošní  grilovací akcí zahráli jsme " pinkpongový kolotoč", což  je oblíbená zábava naší společnosti a tak jsme dali rašícímu jarnímu trávníku přiměřený křest :-). Akce fajn....všechna čest :-)

     

 

 

 

 

 

 

LES - OÁZA KLIDU

06.04.2015 13:15

                           

  V období sychrava, blátiva a celkového nevlídna les "bouchá šampáňo" na oslavu dočasně získaného klidu od všech těch lidských a psích otravů. Může si žít svým tichým lesním životem, aniž by se musel vyrovnávat s nejrůznějšími návštěvami. Na lesních pěšinkách se pak bezstarostně promenáduje zvěř, ukusuje si z povadlého býlí nebo hoduje na dobrotách připravených myslivci u bohatě prostřených krmelců a kališť. Pejskaři zde v těchto nevlídných  dnech procházejí jen poskrovnu, vědomi si náročnosti klouzavého terénu a tak raději obšlapávají rybník a berou za vděk procházkám po louce. Také naše kroky šlapaly poslední dobou více po loukách než lesním porostem. Krom absence bláta skýtá louka výhodu možnosti zaregistrovat případný pohyb zvěře v předstihu před psy a včas tyto zajistit proti zdrhnutí. Jenže les je les a tak mi po nějaké době začal naléhavě chybět. Táta mi odmítl dělat doprovod se slovy, že nechce po procházce vypadat jako prase, a tak zatímco on si lebedil v teple a suchu domova, já odhodlaně zamířila na svůj oblíbený lesní okruh. Psiska se změnou směru procházky okamžitě pochopila, že dnes nebudou odbyta půlhodinovým skotačením na louce, dnešní procházka slibovala daleko více. 

    Už cesta přes pole přinesla ohlas v podobě Andulčina nadšeného běhání, číhání a myšičkování. Podle nadšení, které pole u Ann vyvolává, mohla by být z fleku tato kelpie přejmenována z australské na polní. Také zbarvení, tvořící s tímto terénem téměř dokonalé mimikry, by s názvem korespondovalo. Co přišla Cherry, pociťuje Ann však jisté omezení. Cherrynka totiž v dobrém úmyslu chce se zapojit do hry a nadšeně vbíhá Andule do cesty, nezřídka dochází k prudkým střetům. V tomto ohledu nelze Ann upřít andělskou trpělivost, neboť  ani za ten nejtvrdší bodyček nenásleduje "likvidační" trest. Maximálně nahodí na hřbet "dikobraza" a s hlasitým funěním ji obchází dokola.

                          

                        Bláto...bláto...bláto...bláto...bláto...bláto.......

   Les nás vítá cvrlikáním ptactva a jemně parfémovaným ozónem. Naprosto nepoeticky však působí nevzhledná bažina po celé délce cesty, kam až oko dohlédne. Se svými gumáky na nohou odhodlaně ťápu klouzavým terénem. Holky jsou nadšeny. Okamžitě  je napadá zápas v bahně a pouštějí se do boje. Přechází mě humor, když si představím, jak se s nimi následně potrápím ve sprchovém koutě než je zase dostanu do původní podoby. Ženu je od sebe...hybaj se kochat přírodou! A holky se skutečně kochají. Cherry se mi už nedrží za zadkem, jako dříve, nýbrž po vzoru Annie,  rozšiřuje okruh odbíhání, takže musím často volat, abych se ujistila, že netropí nějakou neplechu. Stále ještě dbám, aby pohyb Cherry byl  "piánko", rozhodně netoužím řešit nějaké další problémy s páteří. 

      Ujdeme sotva 200 m a nad hlavou zaslechnu hlasy divokých kachen. Řvou tak, až se obě holky zastaví a čumí v hlubokém záklonu na jejich letovou produkci. Kdo ví, mají-li z té podívané v této chvíli zážitek více estetický nebo inspirující k lovu. Jak tak o tom přemýšlím, cosi blízko mne zašustí. Jako kdyby  se ke mně někdo rychle blížil. Poplašeně otáčím hlavu za zdrojem zvuku a rázem mám jasno. Početné stádo srnek rozhodlo se  ve stejné chvíli jako my  využít tuto lesní cestu ke svému přeběhu kamsi. Obě psice se musí "štípnout do tváře", aby uvěřily, že se jim toto nezdá. Na dvě sekundy ztuhnou a pak to začne. Cherry s vykulenýma očima rozkmitává své medvědí tělo do výrazně "nadrehabilitační rychlosti", hlas ladí do nezvykle vysoké tóniny a mizí v houští. Annie naštěstí uposlechne a nechává se zajistit vodítkem. Ovšem to v ní vyvolává doslova zběsilost. Kdo někdy slyšel kelpií řev, ví, o čem mluvím. Zvuk, který se jí dere z hrdla, může náhodnému návštěvníku lesa připomínat Hejkala, sadistickým zločincem právě vražděnou oběť  nebo projev blíže neurčené příšery z temnot. Také já křičím a pískám, jak jen to jde, abych přivolala zpět Cherry, jež v pominutí mysli míhá se mezi stromy spolu s bílými prdelkami srnek. Celé toto představení mi připadá nekonečné. 

            

                                           Odsud někde srnky vyběhly

   Věhlasná lovkyně se asi po 10ti minutách pokorně přišourává, jazyk jí visí z tlamy, v očích jí jiskří a evidentně v očekávání  pochvaly, otírá o mě svůj vlhký čumoň. Zůstávám tvrdá a nasazuji: zaracha, zákaz večerníčku, brzkou večerku, chleba a vodu, domácí práce....Pěkně se nám vybarvuje, metrnice jedna:-D!!

               

                                              Metrnice  - jitrnice!

  Krom jednoho mého držkopádu a vytahaných rukou do asi dvojnásobné délky než před vycházkou, mohu hodnotit lesní procházku jako opravdu vydařenou.

  

 

BŘEZEN - Z HALY VYLEZEM

02.04.2015 09:36

     Březen z pejskařského hlediska přinesl několik zajímavých akcí. Zkraje měsíce jsme vyrazily s dcerami a Dančou do vzdálenějšího Mikulova Podpálavsky si "zadrkotat". K jednomu docela povedenému běhu, který nám s Ann přinesl hezké 6. místo, jsme přidaly dva méně zdařilé a tak na stupínky vítězů jsme nedosáhly. Ale dosáhl na ně alespoň zbytek naší výpravy, takže to vlastně zase tak špatné nebylo.

   Ve druhé polovině měsíce jsem se rozhodla opět pomaličku trénovat s Cherry. Té klidový režim po jejich zdravotních peripetiích prospěl a na procházkách i doma začala vehementně demonstrovat, že už je "ready". Sbalily jsme tedy "saky-paky", Andulka dostala volno a s Cherry jsem zamířila do Bohumína. V nevelkém prostoru bývalého skladiště probíhal seminář naší Elišky- o nových trendech v agility. Cherry  je sice naprosto jedno, zda její výcvik probíhá pod taktovkou paničky nových trendů v agility znalé či neznalé, hlavně že to nese své piškotové ovoce, pro mne však pocit být "in" má svůj význam.

       Prostředí skladiště neslo nesporné výhody svým nepísčitým a nepilinovým povrchem. Pilin a písku jsme si za zimu ve všech těch koňských halách užili dosyta.  Mít malé děti, zřídila bych si ze všech těch zbytků, vysypaných ze záhybů kalhot, z domečků a klecí malé hrací pískoviště. Pogumovaný povrch  bohumínské "haly" ukázal se veskrze ideálním pokud se klouzavosti na place týče. Vzhledem k nevelkému prostoru dlouhého a úzkého tvaru jsme sice nevyvíjeli nikterak vysokou rychlost, avšak někteří blázniví psi dokázali by se lehce zranit i zde.

               

      Seminář zahájila Eliška úvodním proslovem. Poté nás vyhnala na buzerplac a přizvala kameramany k  dokumentování výkonů, abychom  se v odpolední části mohli pobavit při groteskách :-). Když jsme se dosyta nasmáli našim běhům, přišla na řadu trocha té teorie. Konkrétně teorie zón. Člověk by ani neřekl, že jedno šlápnutí psa na barevně odlišnou část překážky může dát základ přímo vědeckému oboru řekněme - zónologie. Podrobný popis způsobů učení tohoto prvku byl doprovázen videi českých i zahraničních agi-celebrit, u nichž se nám tajil dech pohledem na tu rychlost a mistrovské vedení. Po prosezeném čase jsme se na běhavou část těšila. Jen Cherry zdála se mi nějaká zvadlá. Přisuzovala jsem to únavě. Když jsme ale přišly na řadu, Cherry parkurem nesvištěla jako vítr ( to sice nesviští nikdy, ale rychlost vánku už někdy přece jen dokážeme vykřesat), naopak praktikovala "indiánský pochod ( 10 kroků chůze, 10 kroků běh, poznámka autora). Nizoučkou překážku absolvovala tzv. přelezem a při něm vyloudila vysoký sopránový tón. S útrpným výrazem zalezla do tunelu a vstoupila do časově neomezené stávky. Evidentně ji něco bolelo, ale přesně tak jako pár týdnů nazpět, nedalo se zjistit, ve které části páteře se problém projevil. Poslední část semináře už byla bez nás :-(. 

      Cherry celou neděli smutně ležela, koulela svýma velkýma očima a odmítala byť jen vstát. Dokonce i kousání oblíbeného piškotu jí činilo problémy. Táta se mnou nemluvil s odkazem na "zmrzačeného" psa a když kolem mě procházel s nějakými lejstry, už už jsem myslela, že po mně bude žádat podpis rozvodových materiálů. V živé paměti jsem měla nedělní návštěvu veteriny před několika týdny. Tehdy byla jediným řešením injekce proti bolesti a návrh náročného vyšetření páteře. Rozhodla jsem se tedy vyzkoušet  dornovu metodu. Přiznám se, že moje důvěra v tento druh léčby nebyla stoprocentní, ale podle rčení "tonoucí se stébla chytá" ( v obměně..."málem rozvedená se dornovky chytá"), obrátila jsem se na Elišku a její kontakty. Ještě v neděli večer k nám ochotně dorazila mladá sympatická dáma Silva. Pouhým pohledem na vstávající Cherry lokalizovala problém na pomezí krční a hrudní páteře a hned se pustila do terapie. Cherry trpělivě vše snášela, když došlo na nápravu inkriminované části páteře malinko si poplakala, ale zvládla to se ctí. Jaké bylo naše překvapení, když hned po terapii sešla bez problémů schody na zahradu, aby tam vykonala svou celý den zadržovanou potřebu. Podle rady terapeutky měla Cherry zůstat ještě pár dní v klidu a pak se zvolna opět zapojit do všech aktivit, které jsem už myslela, že pustím k vodě. Táta v neděli ještě značně nedůvěřivě obhlížel zázračně vyléčenou Cherry jako by se právě vrátila z Lurd. Teprve druhého dne, kdy Cherry rošťácky skotačila svůj vítací rituál, odložil rozvodová lejstra zase do šuplíku s myšlenkou, že by se někdy mohla hodit, a uznal, že dornovka Cherry opravdu pomohla. 

Ukázka z našeho bohumínského běhání ZDE

   O týden později čekala akce pro změnu na Annie. Trenérku Elišku jsme vyměnily za Lišku. Radovana. Na tuto intenzivku jsme se opravdu těšily. Menším nepřítelem nám byl chlad a vítr, ale jak vidím dnes, o týden později, mohlo být i hůř :-D. 

   Samotný třicetipřekážkový parkur vzbuzoval u většiny z nás respekt. Naštěstí jsme jej běželi (vlastně běžely...samé ženské jsme byly :-D ) rozkouskovaně. Annie se snažila, stejně jako já, ovšem místy jsem zaregistrovala její kritický pohled ve smyslu: "Koukej hejbnout kostrou...a ukazuj mi to pořádně...". No, snaha byla, ale ne vždy korespondovala s kvalitou předvedeného.  Těch 30 překážek komplet jsme nedaly. Zato nohy mě komplet bolely. Naštěstí se řídím heslem,  "co bolí, to sílí" a tak vlastně na stáří budu posilovat možná i denně.

TAKTO  jsme běhaly s Annie

    Více jsme toho v březnu, krom několika halových tréninků, nestihly. Nestačím se divit, jak ten čas rychle ubíhá. Teď jsem měla na kalendáři nastavený leden a už třikrát jsem musela otáčet list. V dubnu  máme naplánován nějaký ten závod, takže se těšíme.

A ještě jedno halové trénování ZDE

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode